143 Beach houses for sale in eThekwini, KwaZulu-Natal

1-15 of 143

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  5 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  R 4,500,000
  $ 317,700

  2  2  500sqm  9,000 R/sqm

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  9 photos

  R 2,880,000
  $ 203,328

  7  6  599sqm  4,808 R/sqm

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  17 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  R 4,850,000
  $ 342,410

  3  2  460sqm  10,543 R/sqm

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  16 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Bluff, Durban

  8 photos

  For Sale In Durban

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  17 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  19 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  15 photos

  For Sale In Amanzimtoti

 • House in for sale in Hillcrest, Hillcrest

  14 photos

  R 1,450,000
  $ 102,370

  3  2  230sqm  6,304 R/sqm

  For Sale In Hillcrest

 • House in for sale in Amanzimtoti, Amanzimtoti

  12 photos

  For Sale In Amanzimtoti